آشالازی چیست ؟

منتشر شده در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۸۹ | نظرتان را بنویسید

آشالازی نوعی اختلال حرکتی  مری است که با انقباض تونیک اسفنگتر تحتانی مری مشخص می‌گردد. در این بیماری اسفنگتر تحتانی مری به طور متناسب با بلع شل نمی‌شود و همزمان با این مشکل مری متسع و بدون امواج دودی شکل است. علت این اختلال تحلیل شبکه [...] 

مانومتری چیست ؟

منتشر شده در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۸۹ | نظرتان را بنویسید

مانومتری مری مانومتری بهترین  روش تشخیصی برای پی بردن به بیماریهای حرکتی مری میباشد.  همانطور که میدانیم ، غذا در حالت طبیعی ، توسط حرکات دودی مری به معده رانده میشود. اگر کوچکترین مشکلی در حرکات دودی مری  و همچنین اسفکتر تحتانی مری [...]