مانومتری چیست ؟

مانومتری مری

مانومتری بهترین  روش تشخیصی برای پی بردن به بیماریهای حرکتی مری میباشد.  همانطور که میدانیم ، غذا در حالت طبیعی ، توسط حرکات دودی مری به معده رانده میشود. اگر کوچکترین مشکلی در حرکات دودی مری  و همچنین اسفکتر تحتانی مری بوجود آید ، غذا به سمت معده هدایت نمیشود. در چنین شرایطی بیمار دچار مشکل در عمل بلع غذا میشود. در چنین شرایطی با انجام مانومتری ، حرکات دودی مری و اعمال دیگر اجزای آن مورد بررسی قرار میگیرد. با این روش ، بیماریهای حرکتی مری قابل تشخیص میباشد.

سوالات متداول:

۱٫ آیا مانومتری درد دارد ؟

پاسخ : مانومتری با درد خاصی هراه نیست ولی همکاری بیمار با طبیب معالج در زمان انجام آن ضروری است.

۲٫ آیا مانومتری نیاز به بیهوشی دارد ؟

پاسخ : خیر . بیمار باید کاملاً هوشیار باشد تا بتوان حرکات دودی مری و اسفنکتر تحتانی مری را به دقت مورد بررسی قرار داد.

۳٫ آیا بدون مانومتری میتوان بیماریهای حرکتی مری را تشخیص داد ؟

پاسخ : خیر . بهترین و قابل اعتمادترین روش شناخته شده تاکنون برای تشخیص اینگونه بیماریها ، انجام مانومتری است.

نظرات مسدود است