آشالازی چیست ؟

آشالازی نوعی اختلال حرکتی  مری است که با انقباض تونیک اسفنگتر تحتانی مری مشخص می‌گردد.

در این بیماری اسفنگتر تحتانی مری به طور متناسب با بلع شل نمی‌شود و همزمان با این مشکل مری متسع و بدون امواج دودی شکل است. علت این اختلال تحلیل شبکه عصبی مری است. بیماران اغلب در بلع غذا مشکل دارند. تشخیص با مانومتری مری مقدور میباشد.

نظرات مسدود است