تماس با من

مرتبه علمی: استاد
دانشکده/گروه آموزشی: پزشکی/داخلی
بیمارستان/بخش: شریعتی/داخلی گوارش
تلفن مطب: ۲۲۲۶۴۳۷۱-۰۲۱
ای میل: info@drmontazeri.com
وب سایت: http://www.drmontazeri.com
نشانی مطب: تهران ، خیابان میرداماد ، میدان مادر ، خیابان بهروز ، خیابان یکم ، پلاک ۳۹ ، واحد ۹

نظرات مسدود است